| vanaf 2002 |

| Museum Oostwijk | home |

| Green Elephant Sale | Notjustforchristmas | TAMTAMFotoboekpresentatie Helden | meerjarenprojectplan MO 2006-2008 | Vertel een verhaal | Open Koektrommels | Collectie | MOM | BBSchat | Helden | Atlas | MORE | Fotowinterwedstrijd | Oostwijkse Koekjestrommels | wijkwandeling | print museumoostwijk2005 | print onderzoek museumoostwijk2005 |

| link |
www.museumoostwijk.nl

In 2003 heeft Heerema met bewoners het concept ‘Museum Oostwijk’ gelanceerd, waarbij de Vlaardingse woonwijk tot museum is uitgeroepen. Alles en iedereen, toen en nu is onderdeel van de Collectie van het museum. Museum Oostwijk is geen museum in de klassieke betekenis van het woord, maar een concept dat als een koepel over de Oostwijk ligt. Doel van het museum is een verbinding vormen tussen alle verhalen, voorwerpen, plekken en personen in de Oostwijk en daarmee het karakter van de Oostwijk en de betekenis die de wijk heeft voor haar bewoners zichtbaar maken. In Museum Oostwijk wordt de culturele identiteit van de bewoners zichtbaar en ervaarbaar gemaakt door raakvlakken te onderzoeken en verbindingen te leggen. Daarvoor worden op verschillende niveau’s (populair, kunstinhoudelijk en wetenschappelijk) projecten geïnitieerd.

"IK WOON NU IN EEN MUSEUM!"

Zaterdag 21 juni 2003 is de start van Museum Oostwijk. Vanaf dat moment is de Vlaardingse woonwijk een museum voor het leven. Alles en iedereen, toen en nu in de Oostwijk kan onderdeel zijn van het museum: de huizen en de bomen, de herinneringen, de verhalen en de voorwerpen vormen samen de Museumcollectie.

In 2002 kreeg Jacqueline Heerema de opdracht van de gemeente Vlaardingen om de culturele identiteit en de belevingswereld van de bewoners van de Vlaardingse Oostwijk te visualiseren. Na een jaar voorbereiding heeft Heerema een vorm gevonden: de wijk wordt een museum!

De Oostwijk is een prettige woonwijk met een grote diversiteit aan huizen en bewoners, waar het sociale leven zich niet zozeer op straat maar thuis, op school of in een club afspeelt. Juist in die privésfeer vindt Heerema dat kunst betekenis kan hebben. "Mijn kunst is heel dichtbij en gaat een directe relatie aan met publiek. Het museum kan individuele belevenissen optillen en boven het alledaagse laten uitstijgen. " aldus Heerema.
Op 21 juni is de start van het museum en begint de overdracht van het kunstproject aan de bewoners. Bewoners worden de samenstellers van tentoonstellingen als curatoren, zij beheren en bewaren de collectie als conservatoren en kunnen bovendien het publiek rondleiden als suppoosten in hun museum.

Museum Oostwijk is het meest recente werk van Heerema. In haar kunst onderzoekt zij de vervreemding en verwondering in de verhalen van alledaagse dingen om ons heen: zij noemt dit anekdotische plaatsbepalingen. Er ontstaan geen beelden voor de eeuwigheid, maar tijdelijke, veranderlijke en prikkelende situaties die geënsceneerd worden binnen de dagelijkse werkelijkheid.
Persoonlijke verhalen geven inhoud en betekenis aan voorwerpen en plekken. "Door de mix van herkenning en vervreemding gaan mensen anders naar hun omgeving kijken" verteld Heerema, "en zien de waarde en betekenis van soms hele gewone dingen."

Kunst in de openbare ruimte is belangrijk voor Vlaardingen. Kunst kan kenmerken van een wijk of buurt laten zien, in de vorm van een visueel kunstobject of door het starten van een proces. Zo is in de Vlaardingse Westwijk de Strip waar beeldend kunstenaar Jeanne van Heeswijk ondermeer een samenwerking met Museum Boymans van Beuningen is aangegaan.

Het nieuwe museum wordt museum voor het leven in de Oostwijk en verbindt alle verhalen, personen, voorwerpen en plekken en vormt daarmee een interessante ontwikkeling in deze tijd waarin de rol en maatschappelijk relevantie van het museum sterk ter discussie staat. "Het museum is een mentaliteit en geen gebouw" aldus Leontine Coelewij van het Stedelijk Museum Amsterdam in de Volkskrant onlangs.

Ontwerp logo Museum Oostwijk door BuroLamp

Dit kunstproject wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid Holland en de gemeente Vlaardingen