| 2007 - 2008 |

| Museum Oostwijk TAMTAM |

| Not just for Christmas |

| home Museum Oostwijk | blog | home |

| TAMTAMtoelichting | TAMTAMvoorbeeld | TAMTAMverzamelstaat | 1e proefspel |

TAMTAM wordt ontwikkeld door Jacqueline Heerema, Ineke Hagen en Duel, grafisch ontwerpers ism bewoners van de Oostwijk, Vlaardingen. Doel van het spel is het stimuleren van wijkbreed collectief verzamelen in
een jaarlijks terugkerend verzamelritueel.

volg en reageer op de ontwikkeling van TAMTAM op het blog:http://museumoostwijk.blogspot.com

Introductie TAMTAM©
TAMTAM wordt ontwikkeld in de context van het kunstproject Museum Oostwijk in Vlaardingen als gereedschap voor bewoners om vaardigheden te ontwikkelen als curator van/in de eigen wijk. Het spel leidt de spelers stap voor stap door het hele proces van het maken van een presentatie op basis van de collectie, zoals die bij bewoners thuis en in de Oostwijk aanwezig is. Het kunnen bv voorwerpen, personen, plekken of verhalen zijn.
Stappen in het spel maken de keuze van een verzamelonderwerp duidelijk, helpen bij het ontsluiten van de collectie door samenwerking van bewoners te stimuleren, de verzameling met experts in een bredere context plaatsen en in een presentatie inzichtelijk en ervaarbaar te maken voor elkaar en voor derden.
De vorm van de presentatie is open: het kan een tentoonstelling, wijkwandeling, film, boekje of iets heel anders zijn. Al het materiaal wordt verzameld en opgenomen in de Digitale Collectie van Museum Oostwijk.

In het kort Museum Oostwijk Vlaardingen
Museum Oostwijk is een kunstproject dat zich sinds 2003 in de Vlaardingse Oostwijk afspeelt. In Museum Oostwijk worden verhalen, voorwerpen, plekken en personen verzameld met als doel ze met elkaar in verbinding te brengen. De rijke collectie van deze sociaal gelaagde en multiculturele wijk wordt onderzocht en in kaart gebracht door kunstenaars en bewoners. Het onderzoeken, selecteren en opnieuw ordenen van de collectie leidt tot een nieuwe kijk op de culturele identiteit en belevingswereld van bewoners. Zo ontstaan er dwars door de wijk en bestaande conventies heen verrassende verbindingen op basis van gedeelde passies en kwaliteiten.

In 2008 wordt het project overgedragen aan de wijkbewoners:
Om deze overdracht naar bewoners voor te bereiden is het ‘bewonerscuratorenspel’ TAMTAM in ontwikkeling. TAMTAM biedt bewoners de tools om zelf de collectie te ontsluiten. Bewoners worden de samenstellers van tentoonstellingen als curatoren, zij beheren en bewaren de collectie als conservatoren en kunnen bovendien het publiek rondleiden als suppoosten in hun museum.