| 2005 |

| Collectie | home Museum Oostwijk | home |

| print museumoostwijk2005 |

| link |
www.museumoostwijk.nl

In 2003 heeft Heerema met bewoners het concept ‘Museum Oostwijk’ gelanceerd, waarbij de Vlaardingse woonwijk tot museum is uitgeroepen. Alles en iedereen, toen en nu is onderdeel van de Collectie van het museum. Museum Oostwijk is geen museum in de klassieke betekenis van het woord, maar een concept dat als een koepel over de Oostwijk ligt. Doel van het museum is een verbinding vormen tussen alle verhalen, voorwerpen, plekken en personen in de Oostwijk en daarmee het karakter van de Oostwijk en de betekenis die de wijk heeft voor haar bewoners zichtbaar maken. In Museum Oostwijk wordt de culturele identiteit van de bewoners zichtbaar en ervaarbaar gemaakt door raakvlakken te onderzoeken en verbindingen te leggen. Daarvoor worden op verschillende niveau’s (populair, kunstinhoudelijk en wetenschappelijk) projecten geïnitieerd.

Maak de collectie van Museum Oostwijk zichtbaar: plak deze stickers op voorwerpen waarvan jij vindt dat ze het waard zijn om in het museum een speciale plek te krijgen.
Maak een foto en mail deze met je verhaal naar info@museumoostwijk.nl. De Collectie van Museum Oostwijk wordt zichtbaar op de nieuwe website www.museumoostwijk.nl