| 2005-2006 |

| open koektrommels |home Museum Oostwijk | home |

| Oostwijkse Koekjestrommels |

| link |
www.museumoostwijk.nl/inkijk

in www.museumoostwijk.nl/inkijk kunnen bewoners de enquete downloaden en in MijnPagina zelf de koektrommel toevoegen.

Bij de start van het museum in 2003 zijn 300 Oostwijkse Koekjestrommels verspreid als vitrine van het museum bij bewoners thuis: de koektrommel als metafoor van gastvrijheid én als aanknopingspunt voor ontmoeting en uitwisseling.
Studente Hester Noordhoek onderzoekt winter 2005/2006 met bewoners wat de betekenis is van de koektrommels: hoe wordt de trommel gebruikt, wat zit erin, of staat de trommel in de kast?

| PREVIEW onderzoek Open Koektrommels door Hester Noordhoek |
In totaal hebben er 44 bewoners meegewerkt aan het onderzoek. Hiervan hebben 14 bewoners de enquête ingevuld, bij 8 bewoners is er een interview afgenomen en 22 kinderen van basisschool Het Spectrum hebben meegedaan aan de groepsinterviews.

47,5% gebruikt de koektrommel als koektrommel; speculaasjes zijn de populairste koekjes
37,5% gebruikt de koektrommel om spulletjes in op te bergen
15% gebruikt de koektrommel in een verzameling

Oostwijkse Koekjestrommels
Met de introductie van de ‘Oostwijkse Koekjestrommel’ ontstaat een nieuwe verhalen- en bewaarplaats voor losse eindjes, als wijkcollectie of wijkarchief. Een koektrommel is een vertrouwd voorwerp dat onderdeel uitmaakt van een dagelijks ritueel, als teken van gastvrijheid bij een moment van ontmoeting en uitwisseling. Een koektrommel kan onze gedachten terugbrengen naar vroeger, een herinnering oproepen, een herkenningspunt zijn, maar ook een aanknopingspunt zijn voor nieuwe uitwisselingen. Het draait daarbij om persoonlijke ervaringen, wensen, behoeften, idealen, angsten, taboes.

Wat gaat er met de koekjestrommel gebeuren? Wordt het een voorwerp om in de kast te zetten, om te bewaren, om te conserveren als in een (echt) museum? Wordt het onderdeel van de dagelijkse gewoontes en rituelen, zoals het koekje bij de koffie of wanneer het kind uit school komt? Of krijgt het een bijzondere betekenis waarbij juist déze Oostwijkse Koekjestrommel onlosmakelijk verbonden raakt met belangrijke momenten in het leven van bewoners van de wijk? Gaan er verhalen aan kleven? Wordt het in de toekomst een collectors’ item?