| 2005 |

| Helden | Fotoboekpresentatie Helden | home Museum Oostwijk | home |

Helden van de Oostwijk is een project van fotograaf Eric van Straaten in de context van Museum Oostwijk.

HELDEN VAN DE OOSTWIJK
In het project ‘Helden’ (werktitel ZIEN) onderzoekt en registreert Eric van Straaten de Oostwijk en haar bewoners vanuit zijn dubbelrol als bewoner en professioneel fotograaf.
Eric van Straaten fotografeert bewoners die op grote of kleine wijze hun bijdrage leveren aan de sociale structuur van de wijk.In tweeluiken legt Van Straaten de held en zijn omgeving vast.

De portretten zijn klassiek gefotografeerd, in de traditie van de Amerikaanse fotograaf Edward S. Curtis (1868 - 1952), die in de 19e eeuw portretfoto’s maakte van indianen. Curtis was ervan overtuigd dat hij de ‘sacred legacy’, de heilige nalatenschap van zijn land, voor de toekomst veilig moest stellen door in woord en beeld de steeds zeldzamer wordende tradities en gebruiken van de ‘Native Americans’ te documenteren.

Van Straaten fotografeert de ‘Helden’ met een laag opnamestandpunt. De interieurs - als stillevens - plaatsen de portretten in de context en verklaren de aard van het ‘heldendom’.
Het grote formaat opnamemateriaal en geringe lichtgevoeligheid zorgen voor een heel geringe scherptediepte. Slechts enkele centimeters scherp en een geheel onscherpe, maar wel herkenbare achtergrond zorgen voor een grote ruimtelijkheid in de foto.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de steun van de gemeente Vlaardingen, provincie Zuid Holland/ Kunstgebouw.

> zie verder Fotoboekpresentatie Helden in 2006