| 2005 |

| MOM en 3 nieuwe projecten in Museum Oostwijk | | home Museum Oostwijk | home |
| BBSchat | Helden | Atlas | MORE |
| print museumoostwijk2005 |

| link |
www.museumoostwijk.nl
www.museumoostwijk.nl/inkijk
www.tchm.nl

In 2003 heeft Heerema met bewoners het concept ‘Museum Oostwijk’ gelanceerd, waarbij de Vlaardingse woonwijk tot museum is uitgeroepen. Alles en iedereen, toen en nu is onderdeel van de Collectie van het museum. Museum Oostwijk is geen museum in de klassieke betekenis van het woord, maar een concept dat als een koepel over de Oostwijk ligt.
Doel van het museum is een verbinding vormen tussen alle verhalen, voorwerpen, plekken en personen in de Oostwijk en daarmee het karakter van de Oostwijk en de betekenis die de wijk heeft voor haar bewoners zichtbaar maken. In Museum Oostwijk wordt de culturele identiteit van de bewoners zichtbaar en ervaarbaar gemaakt door raakvlakken te onderzoeken en verbindingen te leggen. Daarvoor worden op verschillende niveau’s (populair, kunstinhoudelijk en wetenschappelijk) projecten geïnitieerd.

BBSchat, Helden, Atlas van de Oostwijk
De Vlaardingse Oostwijk is sinds 2003 Museum Oostwijk. In Museum Oostwijk wordt door bewoners en kunstenaars de cultuur van het dagelijks leven onderzocht. Met de werktitels HOREN, ZIEN en WETEN zijn in 2005 zijn 3 kunstprojecten ontwikkeld in de context van Museum Oostwijk:
BBSchat door Marije Schuurman Hess, Helden door Eric van Straaten, De Atlas door Felix Janssens/TCHM. Elk project ontsluit op hun specifieke wijze het eigentijds verhaal over de culturele identiteit van de wijk.

Bewoners kunnen MOM aanvragen
Met de uitverkiezing van MORE, het Meest Originele Koekjes Recept, gaat MOM in maart 2005 van start. Met MOM, Mobiel Oostwijks Museum, wordt een nieuwe flexibele ontmoetingsplek in de wijk geïntroduceerd, waar bewoners en kunstenaars elkaar ontmoeten en samenwerken.
Bewoners kunnen MOM aanvragen: wil je MOM voor je (buurmans) deur?

Met MOM, Mobiel Oostwijks Museum, wordt een nieuwe flexibele ontmoetingsplek in de wijk geïntroduceerd, waar bewoners en kunstenaars elkaar ontmoeten en samenwerken.
Op 24 maart 2005 is de feestelijk kick off van MOM met een Koekjesproeverij. Op 9 en 10 april tijdens het Museumweekend is MOM weer met de projecten in de wijk.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de steun van de gemeente Vlaardingen, provincie Zuid Holland/ Kunstgebouw.