| 2005 |

| Strandplaats | strandplek | satellieteiland | home |

| links |
www.strandplaats.nl
conceptstrandplaats2005
voorstelstrandplek2004

www.satellietgroep.nl

Stichting 75+NAP is met Jacqueline Heerema en Marianne Volleberg initiatiefnemer van het project ‘strandplaats’. Zij willen met het project een nieuwe strand/cultuur/broed/plaats aan zee realiseren:
qua fysieke vorm en inhoud een nieuwe eigenzinnige plek aan zee waar internationale culturele activiteiten plaatsvinden en waar individuele kunstenaars en groepen in een inspirerend klimaat projecten produceren en presenteren in directe wisselwerking met publiek. Een nieuw laboratorium, een andere broedplaats, een open werkplaats met een programmering met debatten, artists in residence, een kunstuitgiftepunt, prijsvragen en/of tijdelijke transdisciplinaire projecten.

start
Het project ‘strandplaats’ start met een internationaal onderzoek naar de ideale vorm en condities voor een strand/cultuur/broed/plaats.

Ism Studio Duel wordt een nieuwe interactieve broedplaats voor het internet ontwikkeld: een internationaal cultureel depot waar ideeën, visies en projecten de reikwijdte van een strand/cultuur/broed/plaats onderzoeken, visualiseren en verbinden, en tot nieuwe of andere inzichten kan uitdagen. In binnen- en buitenland worden kunstenaarsinitiatieven, architectencollectieven, academies en opleidingen uitgedaagd deel te nemen.

De keuze van de start met een interactieve broedplaats sluit aan bij onze huidige genetwerkte samenleving en e-cultuur, waaronder alle vormen van expressie en reflectie in het digitale domein worden begrepen. Deze vorm maakt actuele, snelle en laagdrempelige internationale uitwisseling mogelijk, waarbij het niet alleen gaat om het verzamelen van informatie maar om contextualisering van deze informatie, en de manier waarop de opgebouwde en ervaren kennis kan worden gedeeld.

 


 

foto: Leo van der Kleij