| 2006 |

| SATELLIETEILAND | Call for Ideas 2006 | Satellietgroep06 | Satellietgroep07 |   Strandplek | Strandplaats | home |

| link |
www.satellietgroep.nl
info@satellietgroep.nl

| opening Satellieteiland 26 maart 2006 |
mmv ir. Ronald Waterman, acteur Niels Brandaan Cotterink e.a.

Satellieteiland© is een project van kunstprojectontwikkelaar de Satellietgroep, deel van stichting 75+NAP.
Initiatiefnemers zijn Jacqueline Heerema , kunstenaar / organisator; drs. Marianne Volleberg, antropoloog / organisator; Duel, Bas de Koning en Hederik van der Kolk, vormgevers / surfers; ir. Andries Micke, architect / kunstenaar / 75+NAP; ir. Denis Oudendijk, architect / 75+NAP.

Doel van het kunstinitiatief is het veroveren van een positie voor kunst en cultuur aan zee door haar bijdrage aan het ontwikkelingsproces van nieuw cultuurgebied in zee.
Op 1 januari 2006 is - vooruitlopend op de toekomstige kustuitbreiding – Satellieteiland  in gebruik genomen. Op dit kunsteiland wordt het culturele scenario voor de toekomst ontwikkeld en gerealiseerd.

| kust |
De Nederlandse kust ondergaat de komende decennia een grote verandering.
In het kader van de wereldwijde stijging van de zeespiegel ontwikkelt de overheid
plannen voor bescherming van de kust. Voor de kust van Zuid Holland betekent dat een kustuitbreiding in zee, in de vorm van kunstmatige eilanden van Hoek van Holland tot Scheveningen. De economische haalbaarheid van deze kustuitbreiding wordt door diverse ministeries berekend. 
De voorgestelde veranderingen zijn enorm en zowel geografisch, ecologisch, conceptueel als filosofisch uniek. Verschuivingen van natuur naar cultuur en van concept naar materie roepen vragen op over nieuw land, nieuwe (kust)landschappen, nieuwe vormen van stedelijkheid en nieuw cultuurgebied in zee.

De Satellietgroep constateert dat kunst en cultuur in de huidige exploitatie van de kust een beperkte recreatieve invulling kent.
Vooruitlopend op de toekomstige invulling van de eilanden claimt de Satellietgroep met Satellieteiland ruimte voor de kunsten.

| kunst |
De huidige kunstcultuur kenmerkt zich door haar onorthodoxe en transdisciplinaire werkwijze. Kunstenaars eigenen zich op kritische en avontuurlijke wijze domeinen toe die voorheen buiten de kunsten vielen. Verschillende media, maar ook toerisme en economie, nomadische werk- en woongemeenschappen en utopieën vormen belangrijke terreinen voor kritische analyse van en/of parodie op de huidige maatschappij.

Satellieteiland biedt een unieke cultuurplek in de Noordzee die pas tijdens de daaropvolgende landwinning haar stedelijke omgeving en structuur zal krijgen. Satelliet biedt ruimte en afstand om de huidige maatschappij te exploreren en exploiteren vanuit een nieuw en onbelast standpunt met als doel nieuwe culturele perspectieven te ontwikkelen. Satelliet biedt de blik terug, vanaf de zee, vanuit de ruimte.

| programma 2006-2008 |
In onze huidige overbezette maatschappij vormt Satellieteiland een onbelast nulpunt, vrij van geschiedenis en belangen. De komende 3 jaar wordt het eiland gevoed met betekenis. Expedities naar, op en vanaf het eiland maken op avontuurlijke wijze nieuwe inzichten, mogelijkheden en visionaire projecten ervaarbaar en beleefbaar.

2006: expedities van Vaste Land naar Satellieteiland
2007: op Satellieteiland: prijsvraag 1e onderkomen / artist(s) in residence
2008: expedities vanaf Satellieteiland

De Satellietgroep
a. nodigt projectdeelnemers uit een cultureel en visionair scenario voor de toekomst van het eiland te ontwikkelen en vorm te geven in dienst, product en/of strategie;
b. exploiteert de culturele toekomst van het eiland door het initiëren, verzamelen, beheren en presenteren van ideeën, perspectieven en inzichten en deze in te zetten in haar overleg met betrokkenen bij de kustuitbreiding.

De Satellietgroep biedt een internationaal platform  voor de verovering van een positie voor kunst en cultuur aan zee. Elk projectjaar wordt afgesloten met een publicatie en presentatie met de bundeling van verworven ideeën, strategieën en inzichten.

| investeren |
De Satellietgroep functioneert als kunstprojectontwikkelaar en onderschrijft met haar initiatief de noodzaak van de kunsten als pioniers op nieuw terrein. Onder het motto ‘de kust is cultureel kapitaal ‘exploreert en exploiteert de Satellietgroep het nieuwe eiland vanuit haar expertise: de kunsten. De Satellietgroep loopt vooruit op de realisatie en invulling van de kustuitbreiding.

Parallel met grote projecten als de HSL verwacht de Satellietgroep dat bij de ontwikkeling van de kustuitbreiding 1% van het totale budget wordt geïnvesteerd in kunst. Met de te verwachten investering van de overheid in de kustuitbreiding van 1,2 tot 2,7 miljard euro, is het kunstbudget van 1%: 12 tot 27 miljoen euro.
Er is een startinvestering nodig om een strategische positie te verwerven voor kunst en cultuur. Als voorschot op het te verwachten kunstbudget worden fondsen en sponsoren als projectpartners benaderd om de begroting van de Satellietgroep te dekken.

Zie verder www.satellietgroep voor programma, deelname en  format inzendingen 2006

Satellieteiland is het vervolg op Strandplek (2004) en Strandplaats (2005).