| 2004 |

| DE STRANDPLEK | strandplaats | satellieteiland | home |

| link |

| www.satellietgroep.nl |

| juli 2004 |

Voor u ligt een plan om een plan te maken.

Op 22 mei jl. verscheen in de Haagsche Courant een advertentie van de gemeente Den Haag:
aangeboden: een stukje zand van 50m2 op het strand bij eindpunt lijn 12/Duindorp.

De gemeente zoekt een ondernemer voor de exploitatie van deze strandplek.
Scheveningen kent 63 en Kijkduin 25 van deze plekken. Het gaat hier om een huurovereenkomst voor de komende 6 jaar ingaande 1 juli 2004. Een plan moet 17 juni bij de dienst Stadsbeheer binnen zijn.

Het betreft een heel klein stukje strand (50m2) en het seizoen 2004 is al begonnen.
De vraag is of de gemeente Den Haag een strandpaviljoen wenst zoals de andere 88 paviljoens, of staat de gemeente ook open voor een heel andere voorstel?

Is het mogelijk een heel ander plan voor deze strandplek te maken?

‘Toetsingscriterium is o.a. of de aard van het bedrijf past bij de uitstraling die de gemeente hier wil realiseren’. Welke uitstraling staat er niet bij, wie die uitstraling bepaalt ook niet. De Nota Strandbeleid spreekt over gebruik van de kleuren blauw en wit en natuurlijke materialen, maar is dat uitstraling? Na jarenlange aandacht voor kwantiteit (heel veel bezoekers, wordt nu gesproken van kwaliteit aan de kust.

Kan een strandplek een nieuwe cultuurplek worden?

Den Haag - als enige stad in Nederland – kent de uitwisseling van het centrum in de winter en het strand in de zomer.
Den Haag is een stad van contrasten. Naast zand en veen bestaat ook het contrast high art – low art, grote publieksevenementen naast kleine juweeltjes, Koninklijke Momenten/het Voorhout naast Op Trek/kunstproject in Transvaal. In het centrum is een concentratie van cultuur terwijl aan het strand vooral populaire cultuur en recreatie aanwezig is. De recreatieve benadering van kunst mag zich verheugen op grote belangstelling; Boulevard des Sculptures aan de Boulevard Kijkduin trok met Pinksteren 40.000 bezoekers.

Wat ontbreekt is een onderzoekende en kritische benadering vanuit de kunst zelf.

Gedacht vanuit de kunst is dit een unieke gelegenheid om een plan te maken voor een nieuw laboratorium / een andere broedplaats /een open werkplaats met een programmering met debatten, artists in residence, een kunstuitgiftepunt, prijsvragen en/of tijdelijke projecten.

Voorstel: een plan maken, bijvoorbeeld:

2004 : PIONIERS
plek eventueel verhuren of een convenant met (culturele) ondernemer sluiten.
1 zeecontainer plaatsen en/of bruikleen paviljoen
(zie Almere: Paviljoens Documenta Kassel)
voorbereiden 5 jaren plan

werkgroep samenstellen, draagvlak realiseren
rechtsvorm: stichting De Strandplek io

Oktober 2004 STRANDDEBAT #1
Conceptuele benadering (pioniers) met oa:
Tracey Metz/publicist
Wouter Vanstiphout/Crimson/architectuurhistoricus
Jeanne van Heeswijk /kunstenaar (Het Blauwe Huis, villa in IJburg A’dam)
Henk Oosterling/filosoof

Prijsvraag strandpaviljoen (voor 1 seizoen, elke jaar een ander, dus totaal ontstaan 5 paviljoens) in samenwerking met oa Stroom hcbk, BNA kring Den Haag, KABK:
Plan schrijven/subsidienten benaderen/internationale jury samenstellen

Artist in residence/kunst- en architectuurprojecten/kunstuitgiftepunt

December 2004 STRANDDEBAT #2
Cultuur en economie

2005: LUCHTKASTELEN
15 maart 2005: bouw eerste strandpaviljoen
1 april 2005: opening eerste strandpaviljoen

Mei 2005 STRANDDEBAT #3
Lokale benadering (politiek en cultuur) versus globale benadering

…etc.

Middelen
Voor 2004 ontbreken nu alle middelen.
Stappen: als er ruimte is om een plan te ontwikkelen: werkgroep samenstellen/ draagvlak realiseren/plan schrijven/subsidienten benaderen:
lokaal (Gemeente Den Haag), regionaal (provincie Zuid Holland), nationaal (Mondriaan Stichting) en internationaal (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

Seizoen
1 april (15 maart start opbouw) t/m 30 september (tot 15 oktober afbouw)
In de maanden juli en augustus staat het badseizoen centraal met de aanwezigheid van veel en een breed publiek: eet- en drinkkunst/artists in residence/open werkplaats/brede cultureel programmering met muziek/literatuur.
In de maanden april, mei, juni en september (voor- en naseizoen)zal de programmering zich richten op een meer specifiek kunst/arctiectuur/cultuur – publiek.
Eind september start het cultureel seizoen in het centrum van Den Haag.

Publiek
De Strandplek staat open voor iedereen, maar richt zich specifiek op (internationale) kunst-, cultuur- en architectuurliefhebbers en –kenners.

Bereikbaarheid
Tramlijn 12 vomt een prachtige cultureel introductie op de Strandplek:
De tram komt zowel langs het centraal station als station Holland Spoor en voert de bezoeker van het centrum, door de Haagse Schilderswijk, langs de grootste markt van Nederland aan het Hobbemaplein, door Transvaal, langs duinvilla’s, en heeft haar eindpunt in Duindorp / Duivelandsestraat.

Concept Jacqueline Heerema,
beeldend kunstenaar/organisator

 

foto: Leo van der Kleij