| 2007 |

| SATELLIETGROEP IN 2007 | S.MAG | Zeedelijk | Voorpost Zeedelijk Satellietgroep in 2008 Satellietgroep in 2006 | home |

| link |
www.satellietgroep.nl
info@satellietgroep.nl

 

De Satellietgroep wil laten zien dat het ook anders kan aan de kust.

In 2007 wordt met 3 convergerende projecten een culturele impuls gerealiseerd voor de kust: (1) het uitgeven van het onafhankelijke kwaliteitstijdschrift S.MAG; (2) de vraag uitzetten voor de eerste contouren van Het Zeedelijk; (3) het realiseren van Voorpost Zeedelijk voor de Dag van de Architectuur 2007 in Scheveningen. Naast open deelname worden ook kunstenaars gevraagd projecten te ontwikkelen. Net als in 2006 worden ook in 2007 de professionele kwaliteiten van de leden van De Satellietgroep ingezet voor deze projecten.

De zee is blauwer in Zuid-Holland

Het kan ook anders: de kust en de kunsten
De kust is van iedereen en daardoor van niemand. Daarmee is de grootste publieke ruimte van Nederland gedefinieerd en blijft tegelijkertijd ongearticuleerd.
De onmetelijke ruimte, de tijdloosheid en getijdenwerking en een lege horizon appelleren aan universele gevoelens van vrijheid en inspiratie. Deze kwaliteiten zijn uniek in Nederland, maar de Nederlandse kusten zijn vooral inzet van economische en functionele processen, waarbij het tot op heden ontbreekt aan een eigen en culturele betekenis. Kan dat ook anders?

Voorbeelden uit het buitenland laten zien dat een culturele benadering van het fenomeen kust interessante perspectieven biedt, zowel voor de kunsten als voor economie en publiek. In Engeland bestaat een verbinding van het eilandgevoel aan maritieme geschiedenis en kunst met voorbeelden als het Tate St. Yves en de ontwikkeling van het nieuwe Turner Museum in zee bij Margate. In België verbindt de succesvolle manifestatie Beaufort elke drie jaar over een lengte van 65 kilometer de badplaatsen en hun kustcultuur aan hedendaagse kunst.

In het huidige gebruik van de Nederlandse kust, het strand en de zee beantwoorden badplaatsen, strandpaviljoens, attracties en evenementen aan een consumptief en recreatief gebruik, waarbij marketingtermen als leisure & pleasure gebezigd worden en het ‘imago’ van de kust vanuit dat perspectief benaderd wordt.


Door de stijging van de zeespiegel en de daling van de landmassa is de noodzaak ontstaan de lage kusten en haar bewoners te beschermen. Vanuit de overheid worden technische oplossingen ontwikkeld, ondermeer in de vorm van grootschalige zandsuppletie voor de bestaande stranden. Ook de vernieuwing van de boulevard van Scheveningen maakt deel uit van deze fysieke aanpak in Zuid-Holland.

Opvallend is ook, dat in Den Haag en Rotterdam breed wordt ingezet op het ontwikkelen van ‘de creatieve stad’ door het stimuleren van broedplaatsen of tijdelijke cultuurruimtes in de stad zelf, maar de kust daar niet in wordt betrokken. Rotterdam heeft zelfs zomers een hip stadsstrand, terwijl haar deelgemeente Hoek van Holland aan zee ligt.

Juist nu de kust aan de vooravond staat van grote veranderingen, ontstaan er kansen voor een ander gebruik en een andere betekenis. De titel van het recente congres ‘Kansen aan de kust’ (september 2006, provincie Zuid-Holland/Nirov) refereert aan dat momentum. Kwaliteit is daarbij een veel genoemd begrip, maar waar die kwaliteit voor staat en hoe je die kwaliteit bereikt is vooralsnog onuitgesproken.


Met andere woorden dít is het moment dat de kust onderwerp kan worden van een kwalitatieve impuls, waarbij de specifieke kwaliteiten van die kust ook vanuit in een cultureel perspectief worden ontwikkeld.

Om die impuls – de culturele betekenis van de kust - te onderzoeken is in 2006 De Satellietgroep geïnitieerd. De Satellietgroep laat zien dat juist de kunsten in staat zijn de ruimtelijke kwaliteiten van de kust te articuleren en voor publiek op verrassende wijze toegankelijk te maken.


De Satellietgroep:
Kunstenaarsinitiatief De Satellietgroep heeft als doel het veroveren van een positie voor kunst en cultuur aan/in zee. De Satellietgroep wil inspireren, infiltreren en realiseren en organiseert in verschillende media projecten en activiteiten. De Satellietgroep zoekt en bundelt inspirerende (internationale) voorbeelden op het raakvlak van kunst en cultuur aan/in zee, daagt kunstenaars en vormgevers uit om nieuwe concepten en projecten te ontwikkelen, speelt in op actuele Zuid-Hollandse ontwikkelingen rond de geplande kustuitbreiding en daarmee parallelle internationale ontwikkelingen, en brengt dit onder de aandacht van een specifiek publiek met interesse in kunst, cultuur en de zee.

S.MAG

Aan de kust ontbreekt een kwaliteitsmagazine over kunst en cultuur.

Om de beeldvorming rond kunst en cultuur aan de kust een tastbare vorm te geven kiest De Satellietgroep voor het realiseren van een sequentie van tijdschriften.

S.MAG wordt in de vorm van een pilot en 3 thema-edities verspreid tijdens het strandseizoen van 2007. Door de beperkte oplage en doelgerichte verspreiding richt S.MAG zich op een specifiek publiek met interesse in kunst en cultuur en de zee. S.MAG wordt samengesteld met inspirerende (internationale) voorbeelden en gevoed door de activiteiten van De Satellietgroep. Kunstenaars en gastredacteuren worden uitgenodigd unieke (beeld)bijdragen te realiseren die de kwaliteit van de impuls van kunst en cultuur aan/in zee laten zien.

 

S.MAG#1 met als thema Het Zeedelijk is juli 2007 gepresenteerd en te bestellen via info@satellietgroep.nl.

Zeedelijk

In 2007 krijgen de plannen voor het 1e onderkomen op het eiland contour in schetsen voor Het Zeedelijk – ‘creatieve stad aan/in zee’ – een synthese van techniek en kunst.

 

Veel steden floreren bij de impuls van een cultuurcentrum, zoals het fantastische Niterói Contemporary Art Museum van Oscar Niemeyer, een voorbeeld van een gedurfd gebaar dat een kleine stad aan de kust een wereldwijde bekendheid verleent. Als het areaal van ‘de creatieve stad’ in Zuid-Holland wordt vergroot door de specifieke kwaliteiten van de kust erin te betrekken, worden de mogelijkheden voor de cultuurcentra Den Haag en Rotterdam sterk uitgebreid. Waar het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen zich richt op het mensbeeld, neemt De Satellietgroep de unieke kwaliteiten van de zee als uitgangspunt. Deze specifieke kwaliteiten, zoals de getijdenwerking of de seizoenen, vragen om een vernieuwende benadering, waarbij voorbeelden als Floating Olympics van Bart Bulter (TU Delft), maar ook conceptuele of autarkische benaderingen betrokken worden.

Het 1e onderkomen op Satellieteiland, where art is the first form of life  (deel 2 van haar 3 jaren kunstenplan) krijgt vorm in een ontwerpopgave voor Het Zeedelijk. De culturele betekenis van de kust wordt centraal gesteld. Kunstenaars/ontwerpers worden gevraagd om een concept te ontwikkelen voor deze ‘creatieve stad in/aan zee’.

De schetsen worden als primeur /‘verse waar’ door een jury beproefd voor verdere uitwerking.

Voorpost Zeedelijk

Tijdens de Dag van de Architectuur 23 juni 2007 wil De Satellietgroep bezoekers inspireren, informeren en uitnodigen te participeren in de verdere ontwikkeling van het Zeedelijk.

Als eerste fysieke uitwerking van ‘de creatieve stad aan zee’ wordt Voorpost Zeedelijk gerealiseerd op de 1e strekdam ten noorden van het Noorderhavenhoofd, Scheveningen.

Voorpost Zeedelijk wordt ontwikkeld door de leden van De Satellietgroep, in samenwerking met de organisatie van de Dag van de Architectuur, Stroom Den Haag en de gemeente Den Haag/DSO.