een aantal spreads uit de catalogus:

 

| 2009 |

| CATALOGUS MUSEUM OOSTWIJK |

| over Museum Oostwijk | artikel Maria Barnas |

|GREEN ELEPHANT SALE | veilingposters |

| home Museum Oostwijk | home |

mail als u een catalogus via de post wil ontvangen

| link |

| www.museumoostwijk.nl |

info@museumoostwijk.nl |

Het materiele en immateriële archief van Museum Oostwijk

wordt voor overname aangeboden!

Museum Oostwijk voor overname aangeboden.

Na 7,5 jaar wordt het materiële en immateriële archief van Museum Oostwijk voor overname aangeboden.

Op 4 april 2009 is de GREEN ELEPHANT SALE van 14 – 16 uur in de Vrije Academie aan de Oosthavenkade te Vlaardingen. Veilingmeester is Theo Werner. Wethouder Cultuur Jan Robberegt zal zijn 1e bod uitbrengen. Het papieren archief van Museum Oostwijk wordt deze middag overgedragen aan stadsarchivaris Harm Jan Luth.

Daags voor de GREEN ELEPHANT SALE is huis-aan-huis in 3232 huishoudens in de Oostwijk de catalogus verspreid. Deze catalogus biedt een overzicht van 7,5 jaar projecten in Museum Oostwijk. Bijzondere verzamelingen zoals Helden, Best Bewaarde Schatten, Dierenliefhebbers, Scooterfanaten, Liefste Voorwerpen, Collect Call, en het bewonerscuratorenspel TAMTAM geven een rijk beeld van de collectie van het museum zoals die bij bewoners thuis en in de Vlaardingse Oostwijk aanwezig is. De catalogus is samengesteld door Jacqueline Heerema en grafisch vormgevers Duel. Maria Barnas schreef speciaal voor de catalogus het artikel Botsing.

Voorwoord catalogus:

MUSEUM OOSTWIJK  

Door Jacqueline Heerema, voorjaar 2009

Met genoegen presenteer ik u de catalogus van Museum Oostwijk. Deze catalogus vormt de overdracht van het kunstproject dat zich gedurende 71/2 jaar heeft afgespeeld in de Oostwijk in Vlaardingen en gedurende die tijd deel vormde van mijn leven en denken.

Ik denk zelfs dat het project eigenlijk al begon toen ik in 2000 in de collegezaal als toehoorder gefascineerd luisterde naar uiteenzettingen over  ‘‘in situ – ex situ’ collecties. Iets kan ergens thuis horen en aan die context ook waarde en betekenis ontlenen, maar je kan ook voorwerpen en verhalen uit de oorspronkelijke context halen en nieuwe betekenissen genereren. We kennen allemaal de verwondering voor kunstvoorwerpen die ons vreemd zijn. Maar hoe zit dat met dingen die wij zelf ook elke dag om ons heen hebben? Beheren we niet allemaal ons eigen persoonlijke museum? Radicale voorbeelden zoals ‘Break down’ van Michael Landy (2001) zetten vraagtekens bij onze persoonlijke en gekoesterde spulletjes. Deze kunstenaar vernietigde op rituele wijze al zijn persoonlijke bezittingen. Ruim 7000 voorwerpen werden verpulverd, van zijn paspoort tot en met de jas van zijn overleden vader.

Met welke blik kijken we zelf naar onze cultuur? Hoe voelen we ons daar deel van? Aan welke geschiedschrijving bouwen we zelf? En hoe verbindt ons individuele archief zich met de grote verhalen om ons heen?

Kernvragen die – met een dosis gezonde nieuwsgierigheid en een ‘open mind’ – ten grondslag liggen aan Museum Oostwijk. Vanuit een conceptuele en surrealistische benadering is in dit project de rol van publiek en museum omgedraaid. Hier bepalen individuen zelf wat hun bijdrage aan hedendaagse cultuur is. Verrast heb ik iedere keer mogen meemaken hoe diep bewoners hun ziel bloot leggen en daarmee de essentie van cultuur raken. Cultuur ben je zelf. Cultuur gaat over dromen, pijn en verwachtingen. Persoonlijke ervaringen die in samenwerking met kunstenaars en wetenschappers in Museum Oostwijk zijn uitvergroot tot museale status.

Lees en kijk, en ervaar de verwondering.

Geheel in karakter met dit project wordt deze catalogus huis-aan-huis aangeboden in 3232 huishoudens in de Vlaardingse Oostwijk en vormt met de presentatie op 4 april 2009 tijdens het Nationale Museumweekend de overdracht van het materiële en immateriële archief van Museum Oostwijk tijdens de Green Elephant Sale. U bent van harte welkom.

Museum Oostwijk in het kort:

De archeologie van het heden in Museum Oostwijk: een andere benadering van cultuur, cultureel erfgoed en culturele identiteit: van woonwijk tot museum, van concept naar collectie.

In 2003 heeft beeldend kunstenaar Jacqueline Heerema met bewoners het concept ‘Museum Oostwijk’ gelanceerd, waarbij de Vlaardingse woonwijk tot museum is uitgeroepen. Alles en iedereen, toen en nu is onderdeel van de Collectie van het museum. In Museum Oostwijk worden verhalen, voorwerpen, plekken en personen verzameld met als doel ze met elkaar in verbinding te brengen. De rijke collectie van deze sociaal gelaagde en multiculturele wijk wordt onderzocht en in kaart gebracht door kunstenaars, wetenschappers en bewoners. Het onderzoeken, selecteren en opnieuw ordenen van de collectie leidt tot een nieuwe kijk op de culturele identiteit en belevingswereld van bewoners. Zo ontstaan er dwars door de wijk en bestaande conventies heen verrassende verbindingen op basis van gedeelde passies en kwaliteiten.

 

Met dank aan betrokken bewoners, kunstenaars, wetenschappers, gemeente Vlaardingen, provincie Zuid-Holland, Kunstgebouw en vele anderen.