| 2007 |

| SATELLIETGROEP | Zeedelijk |

| Satellietgroep in 2007 | Satellietgroep in 2006 | home |

| print oproep Zeedelijk | print oproep Zeedelijk ENG |

| link |
www.satellietgroep.nl
info@satellietgroep.nl

 

Zeedelijk

Het 1e onderkomen op Satellieteiland, where art is the first form of life  (deel 2 van haar 3 jaren kunstenplan) krijgt in 2007 vorm in een ontwerpopgave voor Het Zeedelijk. De culturele betekenis van de kust wordt centraal gesteld. Kunstenaars/ontwerpers worden gevraagd om een concept te ontwikkelen voor Het Zeedelijk – ‘creatieve stad aan/in zee’ – een synthese van techniek en kunst.

Een selectie uit de bijdragen aan het Zeedelijk is opgenomen in S.MAG#1.

De schetsen worden als primeur /‘verse waar’ door een jury beproefd voor verdere uitwerking.

De zeespiegelstijging biedt ook kansen!

De Satellietgroep houdt zich al meer dan een jaar bezig met dit thema. Dit kunstenaarsinitiatief wil een culturele impuls aan/in zee realiseren, waarbij de Hollandse cultuur van maakbaarheid en daadkracht wordt gepaard met de verbeelding. Ons veranderend klimaat biedt kansen voor een nieuwe culturele benadering. Nieuwe vormen van zeegebruik vraagt om een andere benadering. Het Zeedelijk als een (onder)zee laboratorium voor onderzoek naar de specifieke culturele betekenis van de zee, waarbij vanuit een synthese van techniek en kunst nieuwe visies ontstaan die van invloed worden op ons denken en functioneren in de toekomst.

 

Het Zeedelijk als culturele benadering van de zee

Parallel aan het pleidooi van Umberto Eco (Neptempels in een cultureel Disneyland, NRC 7 april 2007/ International Herald Tribune) ziet De Satellietgroep kansen voor een evenwicht tussen de natuurlijke neiging tot licht vertier van het massatoerisme en ruimbaan voor specialisten. Eco schetst in zijn artikel de ontwikkeling van cultuurtoerisme. Van de Grand Tour voor de culturele elite (de aristocraten), via het ‘bourgeoistoerisme’ door honderdduizenden ontwikkelde en cultuurgevoelige reizigers, naar het huidige massatoerisme met haar kenmerkende ‘namaak’ en souvenirs. Hij houdt een pleidooi om thematische pretparken met neptempels – Megale Hellas  – te promoten om daarmee het werkelijke Italiaanse cultureel en artistieke erfgoed – n.l. de resten van tempels in de nabije omgeving (Paestum in Zuid-Italie) – te ontlasten van al te grote bezoekersaantallen, en daarmee gepaard gaande slijtage, vervuiling, lawaai, parkeerproblematiek ed. Kortom, zegt Eco: neptempels voor de grote massa (denk ook aan Holland Village in Japan), terwijl op een paar kilometer afstand het culturele erfgoed gekoesterd wordt voor werkelijke geïnteresseerden en professionals.

 

De Satellietgroep pleit voor Het Zeedelijk, als culturele benadering van het fenomeen zee, naast de meer op massa toerisme gerichte recreatieve benadering, waar de Pier in Scheveningen een goed voorbeeld van is.

 

Het kan ook anders aan de kust

Vooruitlopend op een mogelijke kustuitbreiding heeft de Satellietgroep in 2006 het kunsteiland Satellieteiland voor de kust van Zuid-Holland gecreëerd. In 2007 krijgt het 1e onderkomen op het eiland vorm in Het Zeedelijk – creatieve stad in/aan zee – een synthese van techniek en kunst. Het Zeedelijk is door De Satellietgroep in 2007 uitgezet als pioniersopgave.

 

Maar in hoeverre ligt Het Zeedelijk straks boven de zeespiegel? In de huidige ontwikkeling van de kustbescherming is opnieuw de aanleg van kunstriffen actueel. De zeebodem in de zuidelijke Noordzee is zacht. Met behulp van hard materiaal kunnen kunstmatige riffen op deze zachte zeebodem aangelegd. Verschillende partijen onderzoeken op dit moment in de haalbaarheid van kunstriffen (1 kilometer uit de kust en een paar meter onder de zeespiegel) en in hoeverre de aanwezigheid van deze kunstriffen het aantal, de diversiteit en kwaliteit van soorten planten en dieren in zee toe doet nemen. Vissers en zeeduikers hebben grote interesse in kunstmatige riffen, en er ontstaan betere condities voor surfers.

 

De Satellietgroep stelt voor een stap verder te gaan in de ontwikkeling:

Het kunstrif wordt Het Zeedelijk, waar internationaal onderzoek naar de zee en nieuw zeegebruik plaatsvindt. Bovendien veroorzaakt het rif een monstergolf, waar surfers vanuit de hele wereld op af komen.

Het kunstrif stimuleert de ontwikkeling en het denken over zeeleven en zeegebruik, en is voedingsbodem voor nieuwe kunstvormen, kunstbeleving en onderzoek.

De spin-off van de beoogde kwaliteitsonderzoeken en projecten laat zich - wellicht in aangepaste vorm -  prima presenteren aan een groter publiek op de huidige pier, en kan worden begeleid met educatieve cultuurprogramma en kunstzeesafari’s.

 

Zo laat Nederland zien waar het zo goed en uniek in is: Hollandse maakbaarheid en daadkracht gepaard met de verbeelding. Met deze kwaliteitsimpuls aan /in zee is bovendien de economische factor van groot belang: het Zeedelijk genereert nieuwe doelgroepen voor cultuurparticipatie, met als speerpunten sport en kunst, milieu en zee-ecologie.

Wetenschappers, onderzoekers, scholieren, studenten, kunstenaars, cultuurliefhebbers en sporters van over de hele wereld weten straks Scheveningen te vinden.