| 2004 - 2005 |

| Toekomstige Groeten- Barbara Visser |

| home kunstenfietswerk/WindMee | home |

| link |
www.barbaravisser.net

Toekomstige groeten van Barbara Visser is een set met 12 ansichtkaarten van toekomstige streekmusea in mapje. Met de verspreiding van deze ansichtkaarten langs de kunstfietsroute plaatst Barbara Visser vraagtekens bij onze houding ten opzichte van de eigen geschiedenis en de rol van de streekmusea.
De set ansichtkaarten “Toekomstige groeten’ wordt bij VVV’s en kunst- en cultuurinstellingen langs de route aangeboden.

Beeldend kunstenaar Barbara Visser heeft in het kader van de kunstfietsroute WindMee 2004 een serie ansichtkaarten ontworpen met de titel: Toekomstige Groeten. Deze twaalf ansichtkaarten uit toekomstige streekmusea schetsen een voorspelling aan de hand van wetenschappelijke en intuïtive modellen en geven een veranderend sociaal, cultureel of economisch beeld, waaronder het WAO Museum, het Museum voor Winkelgedrag of het Museum van de Kleine Kern. De streekmusea van de toekomst zijn divers, maar hun onderwerp sluit steeds goed aan bij toekomstige realiteiten in Nederland, en de streek in het bijzonder.

Het mooie aan een ansichtkaart is dat de afbeelding een algemeen geaccepteerde falsificatie is: de ontvanger is meestal niet in staat om het afgebeelde te verifieren en de idealisering wordt geaccepteerd. Wat volgens Barbara Visser de ansichtkaart voor het projekt Wind Mee zo toepasselijk maakt, is het gegeven van een overgecomponeerde werkelijkheid en de toeristische blik. Inhoudelijk sluit dit aan bij het karakter van het gebied en de overvloed aan streekmusea.

De streekmusea maken de 'cultus van de vernieuwing die Nederland in zijn greep houdt' mogelijk; het 'bijzetten' van objecten en gebruiken lijkt vooral te dienen om ze onschadelijk te maken en het pad te effenen voor Nieuw, Anders en Beter, zonder dat wij enig schuldgevoel mee hoeven torsen. De toekomst is belangrijk, en het verleden dient zo snel mogelijk een plek te krijgen. In streekmusea worden fragmenten uit een voorbije werkelijkheid opgevoerd als geruststellende historische toneelstukjes met een begin, midden en eind.

De ansichtkaart representeert het Anders en Beter, dat is de esthetisch-inhoudelijke afspraak. De toekomstige musea waarop de kaarten zijn gebaseerd zijn (nog) fictief, maar hebben de potentie om ergens in de komende decennia te ontstaan.