| 2004 - 2005 |

| communicatie |

| home kunstenfietswerk/WindMee | home |

| links |
www.tchm.nl
www.zicht.nl

| foldertekst |

Kunst en Fietswerk beoogt in haar project een andere manier van kijken te realiseren bij haar publiek. Voor het ontwikkelen van een specifieke communicatiestructuur heeft Heerema ontwerpbureau T(C), HM gevraagd middelen te ontwikkelen die in verschillende media en op verschillende momenten zorgt voor een specifieke herkenbaarheid.

Dit heeft ondermeer geresulteerd in de verspreiding in mei van vooraankondigingen in de vorm van 10 verschillende kaartjes (totaal 5000) en persberichten over de start van de website.
In juni en juli volgde de verspreiding van 12.500 folders en ca. 1500 raamstickers langs de route bij kunst- en cultuurinstelllingen, VVV’s, hotels en campings, en horecagelegenheden.
Vanaf augustus is een reeks advertenties geplaatst in de kunstbijlagen van de NRC, Volkskrant en Trouw en zijn regelmatig persberichten verspreid.
Via de website zijn de actuele ontwikkelingen van de projecten te volgen en is de routebeschrijving (vice versa) te downloaden met verschillende rubrieken: naast de routebeschrijving kunnen de rubrieken kunst en cultuur onderweg, eten en drinken, fietsverhuur en openbaar vervoer, en links naar websites meer informatie bieden.
Bovendien bieden diverse artikelen op de website een toegang tot de beleving van kunst en cultuur in het gebied. De rechtstreekse e-mailinglijst houdt geïnteresseerden op de hoogte van de onwikkelingen van de verschillende projecten.
De rubriek ‘Uw Mooiste Foto’ biedt ruimte voor inzendingen van het publiek.

Een distributienetwerk met Stroom hcbk, Cbk Rotterdam en de 8 VVV’s in dit deel van Zuid Holland is opgezet voor verspreiding van materiaal en informatie.

 

BicycleExperience door T(C), HM - pilot Routeboek

Nav de Bloemlezing Communicatie, een bundeling van voorbeelden waarmee publiek wordt betrokken in diverse kunst- en recreatieprojecten, vanuit de wereld van kunst en wetenschap, toerisme en recreatie, heeft de stichting

ontwerpbureau T(C), HM gevraagd een manier van Wayfinding te ontwikkelen waarbij - door gebruik te maken van (een grid van) verschillende elementen uit het veld, zoals landmarks, orientatiepunten, clues (torens, bakkers, kunstwerken) - een meer actieve rol van de gebruiker leidt tot zelf navigeren en exploreren in het veld.

Stel, je wordt op een ochtend wakker en er zijn helemaal geen ANWB borden meer……..

Tijdens besprekingen met de ANWB, het Landelijk Fietsplatform en Groenservice Zuid Holland is duidelijk geworden dat routesignalen in de vorm van bebording een achterhaald concept is. De tendens om het aantal borden in de openbare ruimte te reduceren heeft de vraag naar routesignalen verschoven naar een meer actuele vraagstelling.

Een fietsroute zonder kaart

Een pilot van een ‘routeboek’ is ontwikkeld: een innovatief visueel navigatiesysteem, waarmee het gebied kan worden verkend middels een fotosysteem, dat als een soort ‘rolodex’ op het fietsstuur past; aanvullend informatie kan via mobiele telefoons worden aangeboden. Bovendien is de mogelijkheid onderzocht de route kenbaar te maken door het doorlussen op basis van al bestaande infrastructuren: borden onderweg worden voorzien van eigen kenmerk door er kleur of structuur aan toe te voegen.
Deze benadering sluit aan bij hedendaagse ontwikkelingen, waarbij Staatsbosbeheer gebruik maakt van GPS, in Midden Delfland orale geschiedenis de weg wijst, Touring bij Kinderdijk met mobiele (meertalige) telefoons de toerist informeert, en bv in Bonn een digitale reidleider wordt ontwikkeld door de universtiteit ism de ANWB. Groenservice Zuid Holland werkt aan een nieuw routestructuurplan voor Zuid Holland. Tijdens de studiedag ism het Landelijk Fietsplatform in september 2004 hebben de ANWB, TU Delft en Kunst en Fietswerk ism T(C), HM verschillende systemen van fietsbewegwijzering toegelicht.

De stichting onderzoekt ism T(C), HM de realisatie van het Routeboek. Hiervoor worden aanvullende middelen gezocht.