| 2008 |

| SATELLIETGROEP S.MAG#2 Geen Zee |

| S.MAG | Satellietgroep in 2008 | Satellietgroep in 2007 | Satellietgroep in 2006 | home |

| link |
www.satellietgroep.nl
info@satellietgroep.nl

www.stroom.nl

www.jansen-josten.nl

 

S.MAG is het nieuwe sea magazine voor kunst en cultuur aan/in zee. S.MAG wordt samengesteld door kunstenaarsinitiatief Satellietgroep met bijdragen van kunstenaars, ontwerpers, architecten en wetenschappers die een passie voor de zee delen. S.MAG is voor liefhebbers .

BEKIJK DE PROMOFILM VAN S.MAG2

EN BESTEL: INFO@SATELLIETGROEP.NL

S.MAG#2 is 27 maart 2008 bij Stroom Den Haag gelanceerd  van 17 - 19.30 uur met de Productie Pier door kookkunstenaars Rene Jansen en Joost Nieuwenburg.

Met dank aan Stroom Den Haag.

Vanaf 27 maart 2007 te bestellen via info@satellietgroep.nl

Vormgeving: Duel, Den Haag; oplage: 700; prijs: 10 euro (excl portokosten) ; 2008; S.MAG2 is NE-ENG.

'Geen zee’ is door Satellietgroep samengesteld in samenwerking met Maarten de Kroon en Francien van Westrenen, met een speciale kunstenaarsbijdrage door Lizan Freijsen.

Met bijdragen door:

Mickael Ackermans | Narda Alvarado (BO) | Pierre Derks | Olafur Eliasson (DK) | Michael Elmgreen (DK) & Ingar Dragset (N) | Maarten Vanden Eynde | Lizan Freijsen | Koen Geurts | Rieme Gleijm | Jacqueline Heerema | Florentijn Hofman | Ibrahim R. Ineke | Bas de Koning | Maarten de Kroon | Kadir van Lohuizen | Amalia Pica (BR) | Joaquin Sanchez (PY) | Jesse Skolnik | Petra ter Veer | Barbara Visser | Esther van Waalwijk | Francien van Westrenen | Jessica de Wolf |

Zee en geen zee

Zee en geen zee is gekozen als thema voor het tweede nummer van S.MAG, een uitgave van kunstenaarsinitiatief Satellietgroep. S.MAG staat voor Sea Magazine, ofwel: magazine over kunst en cultuur aan en in zee. De Satellietgroep onderzoekt en stimuleert de culturele betekenis van de kust. 

De onmetelijke ruimte, de tijdloosheid, de getijdenwerking en een lege horizon appelleren aan universele gevoelens van vrijheid en inspiratie. Door te onderzoeken wat de afwezigheid van de zee kan betekenen en hoe je je daartoe moet of kunt verhouden, wordt zichtbaar wat het belang van de zee is of zou kunnen zijn.

Denken over de zee is denken over wat is. De zee is realiteit. Onlosmakelijk verbonden met aarde, leven, oorsprong, voeding, zuurstof. Tegenover de aanwezigheid staat de afwezigheid. Geen zee. In werkelijkheid onmogelijk. Zonder zee geen water en dus ook geen leven, althans, niet het leven dat we kennen. Maar de afwezigheid van de zee is wel denkbaar. Als concept. Als idee. Tegenover de werkelijkheid staat de mogelijkheid.

In 2006 is kunstenaarsinitiatief Satellietgroep opgericht met als doel een plek voor kunst en cultuur in/aan zee te veroveren. Satellietgroep is uniek in haar keuze van de zee als 'format'. Zij benadert de zee als cultureel fenomeen, en wil de specifieke en unieke kwaliteiten van de zee en haar kusten exploreren. De zee en de actuele veranderingen van de kust vormen een inspirerend en innovatief vertrekpunt. Door kunsten en ook wetenschap te verbinden aan maritieme en culturele vraagstukken wil Satellietgroep nieuwe betekenissen en nieuwe visies genereren ten aanzien van de zee, de kust, de gebruikers en de relatie met de stad. S.MAG levert een wezenlijke bijdrage aan de kunst en de kust door er onderdeel van te zijn. S.MAG functioneert als podium voor denkers, kunstenaars, schrijvers en wetenschappers, is actueel, toekomstgericht of juist historisch, en benadert de zee per definitie vanuit cultureel perspectief. De vormgeving van S.MAG is deel van deze dynamische benadering, en is dus steeds anders.

S.MAG#3 BLVD (werktitel Boulevard) 2008

S.MAG#3 is in voorbereiding en wordt door Satellietgroep samengesteld in samenwerking met Jan de Graaf en Melle Smets.