Rembrandt2000

home English Francais Deutsch

Stuur św uitspraak aan De Spiegels van Rembrandt

Gedurende zijn leven heeft Rembrandt tientallen zelfportretten gemaakt. Hij heeft uren naar zichzelf gekeken in de spiegel. Waar keek hij naar? Door de tijd heen ontstaan steeds nieuwe theorieën over het waarom van deze reeks zelfportretten. Geven deze theorieën meer inzicht in het werk van Rembrandt of schetsen zij eerder een beeld van de eigen tijd?

Tijdens de tentoonstelling Rembrandt 2000 geeft de sculptuur 'de leestafel' een hedendaags beeld van verschillende fascinerende aspecten van het werk van Rembrandt: nieuwsgierigheid naar het 'zelfportret', de werking van het licht, de spiegel en de rol van de toeschouwer.

Bovendien is het werk - net als verschillende werken van Rembrandt - nog niet 'af'. U kunt bijdragen aan 'de leestafel': waar kijkt ú naar als u in de spiegel kijkt?

Św uitspraak kunt u sturen naar De Spiegels van Rembrandt. Het citaat wordt dan op 'de leestafel' aangebracht. Dit is mogelijk in de periode voorafgaand aan de tentoonstelling, maar ook gedurende de maanden oktober, november en december 1999. Elke week wordt 'de leestafel' bijgewerkt.

bezoek zelf de tafel!

spiegel (m.;-s;-tje) [<me.Lat.speglum],1 voorwerp van metaal met een gepolijste oppervlakte, of van glas met een preparaat daarachter, dat door terugkaatsing beelden vormt van de voorwerpen die zich ertegenover bevinden: vlakke, holle, bolle spiegels; een metalen, zilveren spiegel; - (vooral) verfoelied glas: in de spiegel kijken;de hele dag voor de spiegel staan; blinken als een spiegel; de spiegel keren, als teken van rouw; (uitdr.) iem. een spiegel voorhouden, hem het verkeerde van zijn gedrag laten zien; in de spiegel kijken, (fig.) reflecteren over eigen gedrag, identiteit;2 voorbeeld: laat hij u tot spiegel dienen, volg zijn voorbeeld; 3 afspiegeling, spiegelbeeld: (zegsw.) de ogen zijn de spiegel der ziel, de ogen openbaren wat in het gemoed omgaat; de wereld is een spiegel der goddelijke wijsheid; 4 beelden terugkaatsend watervlak; spiegelgladde oppervlakte: de spiegel der zee; 5 spiegel (m.;-s;-tje) [<me.Lat.speglum],1