De Spiegel van Spinoza door Alex van Mechelen


Uit hetgeen ik verder ga zeggen, zult ge de zaak duidelijker
begrijpen door Judith van den Berg van 1400 tot 1700


Elk Half Uur, een verhalende rondleiding door Esther Didden
om 13.30, 1400, 14.30, 1500, 15.30, 16.00 en 16.30


Jacqueline Heerema snoeit in de stoffering
van de stad van 1300 tot 1700

Niko doet het ook onder de bomen....
met Leo vd Kleij tijdens SpinOFFcity van 1300 tot 1700

Wilma Marijnissen in dialoog met de huismus in de performance
Passer Domesticus om 13.45, 14.45 en 15.45

VERGEET DE WC NIET, 2 GODS ultd presenteert kunst
op een mobiele wc in het kader van het project WCCV
Extra: 450 buurtbewonersportretten van 1300 tot 1700

Yes sir, I can boogie. Miriam Reeders danst van 1300 tot 1700

Annechien Meier leest voor uit het werk van Spinoza:
'de oorsprong en de aard van de hartstochten'... van 1300 tot 1700

 

 

| 2002 |

| Ontmoeting onder de bomen | home |

| Kunstenaarsinitiatief Hot Red Lokaal | Jacqueline Heerema snoeit in de stoffering van de stad |

concept en organisatie van openluchtkunstmanifestatie met 10 installaties | acties | perfomances, Kunstenaarsinitiatief Hot Red Lokaal, Den Haag

In samenwerking met bewoners en kunstenaars realiseert Heerema met haar kunstenaarsinitiatief Hot Red Lokaal (HRL) een openluchtkunstmanifestatie onder de prachtige bomen aan de Haagse Paviljoensgracht. Beeldend kunstenaars reageren in acties, installaties en performances op dit complexe stukje stad waar de driehoek kunst (HRL), wetenschap (Spinoza) en samenleving (bewoners en prostitutie) samenkomt. Met ondermeer een bar onder de bomen, de blibliotheek van het Spinozahuis is open, en een gratis film, worden buurtbewoners betrokken in het project.
Deelnemende kunstenaars: Judith van den Berg, Esther Didden, het duo 2GodsUltd, Jacqueline Heerema, Leo vd Kleij, Wilma Marijnissen, Alex van Mechelen, Annechien Meijer, Miriam Reeders. Mmv kunsthistorica Ingrid van Santen. Videoregistratie Barbara Hinnen en Lejo Toet. Met dank aan de gemeente Den Haag, politie Haaglanden, Stroom hcbk, bewonersorganisatie het Oude Centrum, Vereniging Het Spinozahuis, Peter en Petra Lataster, Haagse Kringen, de Pakschuit, Drukkerij Abeko en alle andere betrokkenen.

Beeldend kunstenaars reageren op deze complexe plek in de stad. Allen werken met de relatie kunst, publiek en openbare ruimte.

In het oude centrum van Den Haag is een uniek plekje dat een grootstedelijke allure uitstraalt. Foto's tonen een klasssiek standbeeld onder de bomen en lijken te verwijzen naar een rustieke laan in het Haagse Statenkwartier, in Brussel of zelfs in Parijs. Niets is minder waar: het betreft hier de Haagse Paviljoensgracht, een stukje binnenstad waar de driehoek kunst, wetenschap(Spinoza) en samenleving (bewoners en prostitutie) samenkomt.

Na een jarenlang strijd tegen de verloedering gaat het door inzet van bewoners en betrokkenen het eindelijk beter met dit complexe stukje stad. Reden voor de bewoners om samen met het kunstenaarsinitiatief Hot Red Lokaal aan de Paviljoensgracht 'ontmoeting onder de bomen' te realiseren: een feest onder de prachtige bomen aan de Paviljoensgracht met openluchtpresentaties waarbij kunstenaars in een parallelprogrammering een steeds wisselend visie op deze complexe plek bieden. 23 juni is bovendien de 2-maandelijkse kunstwandelroute de Haagse Rondgang met de 10e en laatste Peter Cleutjens Award.

Deelnemende kunstenaars: Judith van den Berg, Esther Didden, het duo 2 GODS Ultd, Jacqueline Heerema (organisatie), Leo vd Kleij, Wilma Marijnissen, Alex van Mechelen, Annechien Meijer, Miriam Reeders. Mmv kunsthistorica Ingrid van Santen. Videoregistratie Barbara Hinnen en Lejo Toet.

Publiek kan op de Paviljoensgracht tijdens 'ontmoeting onder de bomen' kunst meemaken.
Deze publieke kunst is een ervaring. Bezoekers worden betrokken in de acties en performances of kunnen letterlijk en fysiek deel worden van een werk in een installatie. Emoties, verwondering en vervreemding kunnen daar een rol bij spelen.
Centraal staat de vraag: hoe denk en hoe gedraag je je eigenlijk als publiek? Ben je wel publiek (in de zin van buitenstaander) als je onderdeel wordt (gemaakt) van een kunstwerk?

Bij de voorbereidingen speelt een rol dat deze vorm van publiekskunst nauwelijks een fysieke gestalte kent: je kan niet een aantal plaatjes van kunstwerken uit een boek knippen en op een rijtje plaatsen om daarmee een beeld te schetsen van wat een bezoeker kan en mag verwachten op deze manifestatie. Deze werken vormen veel eerder een gebeurtenis.

Kunstliefhebbers bezoeken een tentoonstelling uit nieuwgierigheid: ze willen verrast worden door iets dat nog ontroerender, intrigerender of spannender is dan al het andere dat ze al kennen. Mooi of lelijk speelt daarbij als waardeoordeel geen rol.

Zo danst Miriam Reeders 4 uur lang onafgebroken een solodansmarathon (Yes sir, I can boogie van 1300 tot 1700), zal Esther Didden bezoekers meenemen op een rondleiding Elk Half Uur, en kunt u plassen op een mobiele kunstwc (WCCV door het duo 2 GODS Ultd.). Daarnaast kan het publiek een inhoudelijke of meer door nieuwsgierigheid bepaalde keuze maken tussen 2 bijzondere vrouwen die elk teksten voorlezen uit ontoegankelijke werelden (Uit hetgeen ik verder ga zeggen, zult ge de zaak duidelijker begrijpen door Judith van den Berg), je portret laten fotograferen in ruil voor je levenverhaal (Niko doet het ook onder de bomen.... met Leo vd Kleij tijdens SpinOFFcity) knippen met Jacqueline Heerema (Jacqueline Heerema snoeit in de stoffering van de stad), op de bank aanschuiven voor verhalen over hartstochten (Annechien Meier leest voor uit het werk van Spinoza: "de oorsprong en de aard van de hartstochten"...) of laat je verleiden door een performance met de huismus (Wilma Marijnissen in dialoog met de huismus in de performance Passer Domesticus).

Bovendien stelt de Spinozavereniging de bilbliotheek en studiezaal van het Spinozahuis open voor publiek en draait onafgebroken de speelfilm 'Geluk is als Glas' van Peter en Petra Lataster.

PROGRAMMA
13 uur opening door Arend Hilhorst, wethouder ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing en volkshuisvesting van de gemeente Den Haag, Roel Arkesteijn, stadsconservator van het gemeentemuseum Den Haag en Marie-Jose Sondeijker, voorzitter van de Stichting de Haagse Rondgang. Als belangrijke vertegenwoordigers van zowel de politiek als de cultuur van deze stad zullen zij samen bij het standbeeld van Spinoza een intrigerend beeld onthullen, gemaakt door Alex van Mechelen.
Het standbeeld van Spinoza kijkt weg van de plaats van 'ontmoeting onder de bomen'.
Met het beeld 'de spiegel' wordt de blik van Spinoza gecorrigeerd: Spinoza kijkt in de spiegelbeeld het publiek recht in het gezicht. Bovendien reageert het beeld als een metafoor op de nieuwsgierigheid ('het spionnetje') die op deze plek in de stad dagelijks zo'n grote rol speelt en de leidraad vormt voor het publiek en de kunst op deze bijzondere middag.

Uit hetgeen ik verder ga zeggen, zult ge de zaak duidelijker begrijpen door Judith van den Berg van 1400 tot 1700

Elk Half Uur, een verhalende rondleiding door Esther Didden om 13.30, 1400, 14.30, 1500, 15.30, 16.00 en 16.30

VERGEET DE WC NIET, 2 GODS ultd presenteert kunst op een mobiele wc in het kader van het project WCCV
Extra: 450 buurtbewonersportretten van 1300 tot 1700

Jacqueline Heerema snoeit in de stoffering van de stad van 1300 tot 1700

Niko doet het ook onder de bomen.... met Leo vd Kleij tijdens SpinOFFcity van 1300 tot 1700

Wilma Marijnissen in dialoog met de huismus in de performance Passer Domesticus om 13.45, 14.45 en 15.45

Annechien Meier leest voor uit het werk van Spinoza: 'de oorsprong en de aard van de hartstochten'... van 1300 tot 1700

Yes sir, I can boogie. Miriam Reeders danst van 1300 tot 1700

EXTRA
De speelfilm 'Geluk is als Glas' van Peter en Petra Lataster over karakteristieke buurtbewoners draait permanent van 1300 tot 1700 uur.
Spinozahuis Paviljoensgracht 72-74: In dit huis woonde de wereldberoemde filosoof Benedictus de Spinoza van 1670 tot aan zijn dood in 1677. Op de begane grond bevindt zich de studiezaal en bibliotheek van de Vereniging Het Spinozahuis. Te bezoeken van 1300 tot 1700 uur.

Om 16.30uur afsluiting met muziek door Haagse Kringen

Met dank aan de gemeente Den Haag, politie Haaglanden, Stroom hcbk, bewonersorganisatie het Oude Centrum, Vereniging Het Spinozahuis, Peter en Petra Lataster, Haagse Kringen, de Pakschuit, Drukkerij Abeko en alle andere betrokkenen. Met dank in het bijzonder aan de bewoners Adri Pouw (organisatie), haar zoon Jeroen, Jan Hofdijk, NLXL en de Haagse Bluf.