| 2007 |

| Zeeheldenkwartier in 2007 | print Zeeheldenkwartier |

vervolg Zeeheldenkwartier in 2008 | home |


Zeeheldenkwartier Den Haag

Kwartier voor speciale zaken en mensen

Door Duel/Heerema, voorjaar 2007 in opdracht van de gemeente Den Haag/DSO en Stroom Den Haag

 

Om het Zeeheldenkwartier ‘op de kaart te zetten’ zijn een aantal veranderingen wenselijk.

Niet alleen veranderingen in fysieke zin, maar ook mentaal. Het vereist een andere denkwijze en benadering om cohesie tussen ondernemers, klanten en bewoners te bevorderen en een meerwaarde te genereren. Zo kunnen de Zeehelden versterken wat er is en verborgen kwaliteiten zichtbaar maken door goede voorbeelden te benoemen en naar buiten te brengen.

 

Beperkingen als kwaliteit benoemen

Leegstand kan worden opgevat als ‘vrije ruimte’ voor nieuwe en tijdelijke (culturele) initiatieven. Een reeks vrije panden kunnen samen een podium vormen voor collectieve presentaties van producten of diensten. Beperkte ruimte van de panden kan worden benoemd als kleinschalig, geschikt voor starters, intimiteit. En beperkt parkeren betekent meer aandacht voor wandelaars, voor flaneren, fietsers en routes door de stad en meer ruimte voor de kwaliteit van inrichting en gebruik van de (openbare) ruimtes voor verblijf en ontmoeting.

 

Toenemende welvaart onder bewoners in combinatie met een sterk individueel en internationaal karakter vormen een geschikt vertrekpunt voor een eigenzinnig profiel van het Zeeheldenkwartier.

 

Sensibiliteit – gevoel voor wat is en wat het kan worden - en activiteit vormen de verbindende factoren die door Duel/Heerema zijn uitgewerkt in een aantal voorstellen voor het ontwikkelen van een straatidentiteit (bestrating, verlichting met sensoren, boegbeelden en patronen die ‘vrije ruimtes’ markeren), het Zeeheldenlabel (gericht op producten en diensten, plekken en momenten) en evenementen onder de noemer ‘One weekend…’.

Het project wordt verder uitgewerkt in 2008.