| 2007 |

| DIY/DHZW | print DIY/DHZW | home |


Den Haag ZuidWest is een wijk uit de naoorlogse periode van wederopbouw, maar wordt nu grootschalig aangepast aan de hedendaagse opvattingen over wonen. Met de verschuiving van collectief naar individueel gebruik gaat veel verloren. Het 'nieuwe' DHZW wordt een culturele woesternij met georganiseerde en samen-geklonterde beheersbare functies.

Het voorstel 'do it yourself / Den Haag ZuidWest' beoogt opnieuw culturele ruimte te herwinnen in Den Haag ZuidWest. Met buurtbewoners worden stedelijke restruimtes geclaimd voor tijdelijke en wisselende initiatieven. DIY/DHZW biedt buurtbewoners de faciliteiten, tools en skills voor nieuw cultureel gebruik.

Dit projectvoorstel is een initiatief van Heerema en grafische ontwerpstudio Duel en wordt gepresenteerd tijdens Ingekomen Stukken door Stroom Den Haag.