| 2002 |

| Groeten uit Den Haag! | home |
| Jacqueline Heerema snoeit in de stoffering van de stad |

Presentatie | installatie op 8 kunstlokaties in het centrum van Den Haag tijdens 'De Stand van Zaken', Stroom hcbk, Den Haag

Gewone voorwerpen als bloembakken op straat kunnen figureren in werk van Heerema. Door herpositionering van alledaagse voorwerpen binnen de kunstcontext stelt Heerema de actuele vraag naar de maatschappelijke relevantie van kunst in beeldvorming en betekenisgeving. Door zichtbaar te maken wat er al is roepen haar werken bij publiek verwondering en vervreemding op.
Met haar installatie Groeten uit Den Haag! trekt Heerema een parallel tussen de beweging en herhaling van bloembakken in de stad, én het publiek dat de presentatie van Haagse kunstenaars op 8 kunstlokaties in de stad bezoekt. Op alle kunstlokaties staat steeds een kaartenmolen die in vorm en grootte refereert aan de bloembakken. In elke kaartenmolen staan steeds dezelfde A5 ansichtkaarten.
De kaarten lijken een exemplaar uit een serie te zijn, alleen is overal alleen hetzelfde exemplaar zichtbaar. Dmv een stans is mogelijk de bloembakken uit de kaart te halen. Heerema koos een vorm waarbij een zich steeds herhalend element de schijn heeft van iets nieuws toevoegen maar uiteindelijk alleen zichzelf herhaalt.

Pulchri Studio, De Haagse Kunstkring, Arti et Industriae, De Vrije Academie, Zechs (voorheen 1646), het Archief, de Koninklijke Academie en de Toussaintkade 55. Met dank aan Stroom hcbk.

Voor de tweede keer vestigt Heerema de aandacht op de planten- en bloembakken die in groten getale de openbare ruimte in Den Haag innemen. "We delen dezelfde ruimte", vertelt Heerema, "maar soms gaat kunst over weglaten in plaats van toevoegen."

Al eerder verwerkte zij dit gegeven in de performance JACQUELINE HEEREMA SNOEIT IN DE STOFFERING VAN DE STAD tijdens de openluchtkunstmanifestatie 'Ontmoeting onder de Bomen' afgelopen zomer. In de prachtige open ruimte onder de kastanjebomen aan de Paviljoensgracht te Den Haag staan 3 plantenbakken. In een klassieke kunstmarktsetting met parasol en portfolio knipte Heerema met een silhouetteschaartje de plantenbakken uit het straatbeeld van zo'n kleine honderd foto's.

Voor het project GROETEN UIT DEN HAAG! heeft Heerema gezocht naar een vorm waarbij een zich steeds herhalend element de schijn heeft van iets nieuws toevoegen maar uiteindelijk alleen zichzelf herhaalt. "De bloembakken leiden in de stad een soort eigen leven met een eigen ritme en structuur: in het voorjaar duiken ze op en in het najaar verdwijnen ze weer stilletjes. Ik ben gefascineerd door deze beweging in de stad" zegt Heerema " In de tussentijd staat de (binnen)stad er vol mee: op elk stukje vrije ruimte staan piramides met geraniums geparkeerd. Ik fotografeer ze. Het grootste aantal dat ik ben tegengekomen is 27 bloembakken bij de Hofweg. "

GROETEN UIT DEN HAAG! wordt gepresenteerd tijdens de tentoonstelling 'De Stand van Zaken' op 8 kunstlokaties in het centrum van Den Haag. Met 'De Stand van Zaken' presenteert Stroom Haags Centrum Beeldende Kunst werk van 131 Haagse beeldend kunstenaars in Pulchri Studio, De Haagse Kunstkring, Arti et Industriae, De Vrije Academie, Zechs (voorheen 1646), het Archief, de Koninklijke Academie en de Toussaintkade 55. Meer informatie
De kunstenaars zijn zondag 15 december tijdens de Haagse Rondgang aanwezig op de verschillende lokaties.
Meer informatie over de Haagse Rondgang