| 2006 |

| PROEFSTATION SPOORBUURT | home |
| pdf plan van aanpak | animatie door Cesare Davolio |

| link |
www.visualiser.org

| kunstopdracht Looproute Station – Binnenstad Alkmaar |
" Het op basis van interactie met bewoners ontwikkelen van een kunsttoepassing waarbij de binnenstadsbezoeker bewust of onbewust impulsen ontvangt die de ‘spirit’ van de Spoorbuurt gestalte geven. De hele route vormt het uitgangspunt voor de kunsttoepassing. "

| plan van aanpak Proefstation Spoorbuurt |
Project = proces + product

| structuur: een nieuwe vorm van PPS |
Publiek Private Samenwerking wordt in het Proefstation Spoorbuurt geïnterpreteerd als Particulier Private Samenwerking: bewoners en bedrijven sluiten een convenant als cultureel ondernemers. Door dit duurzame samenwerkingsverband ontstaat meerwaarde voor het project en voor de betrokkenen. Bewoners en bedrijven committeren zich aan het project en aan de Spoorbuurt. De PPS wordt gevoed in natura (ideeën, inzet, oorspronkelijkheid, sfeer e.d.) en mogelijk met middelen.

Wat kan PPS in de Spoorbuurt betekenen?                                
PPS in de Spoorbuurt is een voorstel voor een duurzaam samenwerkingsverband waarbij buurtbewoners en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk dit kunstproject realiseren op basis van gedeelde belangen en kwaliteiten.
Het resultaat van de samenwerking is meerwaarde: de realisatie van het kunstwerk is een kwalitatieve impuls voor de buurt en de omgeving.
Er ontstaat voordeel voor beide partijen: de buurtbewoners creëren perspectief op een continue kwaliteit vanuit hun persoonlijke betrokkenheid; voor het bedrijfsleven ontstaan niet alleen nieuwe kansen op een groeiende markt en een heldere binding met haar consumenten, ook kan het zelf bijdragen aan een vanuit maatschappelijk perspectief aantrekkelijk project.

Doel van deze PPS is een duurzame vorm van samenwerking te realiseren.
PPS kan een kunstfonds oprichten, waaruit het kunstproject(en) wordt gerealiseerd. Bijdragen in natura en/of geld voeden het fonds.

| de looproute is verbindingszone is communicatiezone |
Waar de Looproute nu de Spoorbuurt deels omsluit zal het straks podium zijn om het karakter van de Spoorbuurt te ontsluiten.
Parallel met een ecologische verbindingszone wordt de Looproute geinterpreteerd als een (leef)gebied. De zone verbindt verschillende locaties, personen en functies, waaronder het station, de Spoorbuurt en het centrum, verblijven, bezoeken en passeren, werken, wonen, winkelen en uitgaan, toerisme en economie.
In dit kunstproject krijgt de zone bovendien de toegevoegde functie van
communicatiedrager.Tijdens de ontwikkeling van het project (het proces) kan de betekenis van de zone door nieuwe impulsen veranderen in b.v. tentoonstellingsruimte.

| ambitie |
Dit plan van aanpak biedt zowel voor de kunst in het algemeen als voor de stad Alkmaar en de Spoorbuurt in het bijzonder de mogelijkheid het begrip ‘community art’ op vernieuwende wijze invulling te geven.

Zie verder proefstationspoorbuurt.pdf