| 2009 |

| 4289 |

| De Wonderkamer van Zoetermeer | home |

| randschriften |

| links |

www.stadsmuseumzoetermeer.nl

www.studioduel.nl

‘4289‘

de catalogus van ‘Wisselwerking. De Wonderkamer van Zoetermeer’

- verslag van een gelaagd museaal experiment.

Presentatie: 16 november 2009 om 17 uur in het Stadsmuseum Zoetermeer. Siebe Weide, directeur van de Nederlandse Museumvereniging, reikt aan de schenkers de catalogus uit.

In 2008 heeft het Stadsmuseum met schenkingen door de inwoners van Zoetermeer de Collectie Zoetermeer 2008 aangelegd. 86 objecten en verhalen representeren ‘thuis in Zoetermeer’ in deze collectie. Met gastcurator Jacqueline Heerema is het vervolg ‘Wisselwerking. De Wonderkamer van Zoetermeer’ uitgewerkt. In een serie van openbare ateliers en masterclasses is voorjaar 2009 deze collectie onderzocht vanuit de vraag: Kunnen ‘bewoners als bron’ een waardevolle bijdrage leveren aan kennis van en beeldvorming over de stad Zoetermeer?

Bewoners van Zoetermeer, beeldend kunstenaars, cultuur- en kunsthistorici, een filosofe, schrijvers, fotografen en erfgoedspecialisten werden in ateliers en masterclasses uitgenodigd in de wisselende rol van leerling of meester. Steeds werd gezocht naar een combinatie van leerlingen en meesters die tot verrassende nieuwe invalshoeken zou leiden en het onderzoek zou stimuleren. Iedereen kon op locatie het project volgen en bijdragen aan de totstandkoming ervan. Wat meestal achter de schermen van een museum plaatsvindt, gebeurde tijdens ‘De ‘Wonderkamer van Zoetermeer’ openbaar.

De catalogus heeft als titel het museale registratienummer ‘4289’ gekregen en wordt opgenomen in de Collectie Zoetermeer 2008. Naast het verslag en het katern ‘bewoners als bron’ is het geheel aangevuld met bijdragen van meesters en randschriften door Heerema. De catalogus wordt verspreid naar alle musea en erfgoedinstellingen in Nederland om het denken over cultuurparticipatie, Nieuw Erfgoed en Museum 2.0 te stimuleren.

Met dank aan De Mondriaan Stichting, Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, Fonds 1818, de gemeente Zoetermeer en het SNS Reaalfonds.

Vormgeving: Studio Duel.